Bæredygtighed

Herunder kan du læse mere om hvilke tiltag vi har fokus på, og hvilke tanker vi gør os, når det drejer sig om bæredygtighed i vores virksomhed.

Genanvendte eller nye FSC certificerede paller

Hos TIPA Emballage ApS ser vi det som en stor ære at medvirke til et mere bæredygtigt palle-forbrug hos danske virksomheder. Vi har et vedvarende fokus på ressourceoptimering, og vi sikrer genanvendelsen af et meget stort antal brugte paller og pallerammer hvert år. På den måde arbejder vi bevidst på at optimere brugen af de ressourcer vi har, og genanvende den emballage som allerede er produceret.
Hele 98 % af alle brugte paller der passerer gennem vores lager, sorteres og genanvendes endnu engang. De sidste 2 % sorteres fra pga. defekter og skrottes. De kasserede paller nedknuses, omdannes og anvendes til biomasse. Sømmene fra pallerne sorteres fra i denne proces, hvorefter de nedsmeltes og materialet genanvendes. På den måde er det intet der går til spilde.

Foruden handelen med brugt emballage, forhandler vi også nye EUR-paller, DS ½ paller, engangspaller og pallerammer i forskellige mål. Alle nye paller produceres udelukkende på fabrikker med FSC-certificering. Ved at vælge paller fra ansvarsbevidste producenter, sikrer vi at træet som pallerne produceres af, stammer fra veldrevne skove, og at skovdriften foregår på den mest skånsomme måde. Gennem FSC skovcertificering sikres blandt andet gode forhold for biodiversitet, vandmiljø, oprindelige folk og skovarbejdere. Læs meget mere om ansvarlig skovdrift og FSC-certificering på https://www.fsc.dk/dk-da

Venlige chauffører og klimavenlig transport

Hvad enten det drejer sig om at hente eller levere paller hos vores kunder, bestræber vi os altid på at fylde lastbilerne, og vælge den kortest mulige rute fra A til B. Ved at optimere transporten, udledes mindst mulig CO2 per leveret palle. Det er sund fornuft – både ift. vores klima og økonomi, da det også samtidig sikrer vores kunder og leverandører en fornuftig pris på afhentningen / leveringen.

Foruden vores fokus på fragt-optimering, har vi også et stærkt samarbejde med en lokal vognmand. Vores varer leveres derfor af de samme velkendte chauffører som har kendskab til vores kunder og deres daglige rutiner, og en interesse i at yde den bedste service. De (kunde) -venlige chauffører, kører samtidig i klimavenlige lastbiler der lever op til EURO 6 normen. Euronormen fortæller hvilket EU-direktiv om luftforurening som lastbilen lever op til. EURO 6 normen er den højeste standard pt. Læs mere om euronormer og miljøkrav på Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/luft-stoej/

Miljøvenlig træemballage

De mest klima- og miljøvenlige paller eller pallerammer, leveret til den bedste pris er vores mål!
Vi sikrer begge dele ved at arbejde fokuseret. Både ved at fastholde den høje procentvise andel af genanvendte paller og pallerammer, samt ved at vælge ansvarlige samarbejdspartnere både ift. produktion og transport af vores varer. Vores opgave gøres lettere ved at vi har jeres ordre i god tid. Det giver os mulighed for at sortere eller indkøbe de varer I har behov for, og sammensætte vores leveringsruter så optimalt som muligt – til gavn for både vores miljø og vores kunder.

En grøn sponsor

Det har helt fra starten, været en del af vores vision om en grøn virksomhed, at vi har kunnet gøre en positiv forskel både indenfor branchen men også for vores miljø – både nationalt og på et lokalt plan. Det er en vision vi fortsat holder fast i, og holder fokus på.

Vi har som virksomhed valgt at være ”Naturdonor” https://www.dn.dk/bliv-erhvervspartner/bliv-naturdonor/ og støtte op med et årligt sponsorat til Danmarks naturfredningsforening. De gør et vigtigt stykke arbejde for vores fælles natur i Danmark, og de er samtidig en stor forening herhjemme, hvorfor deres indflydelse også vægtes ift. klima og miljøpolitiske beslutninger. Læs mere om Danmarks Naturfredningsforening her https://www.dn.dk/ .
På det mere lokale plan har vi ydet støtte til opsætning af en lokal hjertestarter, og med forskellige former for sponsorater til en række mindre eller større ”udeområde-projekter” på flg. skoler og institutioner i vores Vestjyske nærområde; Tim børnehave, Tvind Internationale Skolecenter, Ulfborg Skole, Staby Skole og Børnehuset Lærkereden.

I 2023 sendte vi et sponsorat afsted til Hedemølle Efterskoles Lego League Hold, der efter en flot sejr i Odense i 2022, fik muligheden for at deltage i First Lego League verdensmesterskabet i Houston, Texas. FLL er en naturvidenskabelig teknologi konkurrence, aldersopdelt for børn i alderen 4-16 år. Her udfordres de unge til at finde løsninger på samfundsaktuelle udfordringer. Læs meget mere om First Lego League konkurrencen på www.hjernekraft.org

Vi søger gennem de mindre initiativer at medvirke til, en øget opmærksomhed, på de muligheder for leg, læring og udfoldelse, som findes i vores skønne lokalområde, og i et nysgerrigt samspil med naturen. Vi håber også at de kommende generationer, vil finde viljen og engagementet til at søge løsninger, på nogle af de klima- og miljømæssige udfordringer vi som samfund står i.